Een taxatie kan nodig zijn voor de aankoop van een woning, bij een boedelscheiding of nalatenschap en bij het verhogen of oversluiten van een hypotheek. Kremermakelaars.nl op Ameland kan snel een vakkundig onderbouwd taxatierapport voor u opstellen. Daarbij bekijken we niet alleen uw woning, maar doen we ook onderzoek bij de gemeente, het Kadaster, de vereniging van eigenaren en dergelijke.

Bij de taxatie wordt gelet op:
* de staat van onderhoud
* oppervlakte
* functionele indeling
* de constructie en gebruikte materialen
* mate van isolatie en energiezuinigheid
* verplichting en rechten, zoals overpad en erfpacht
* type, ligging en omgeving
* grootte van perceel en opstallen

Certificering

Onze makelaar André Wildervank  en kandidaat-makelaar Marlies Bosch zijn gecertificeerd register taxateur, aangesloten bij de SCVM, NRVT en NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). U bent dus zeker van een integere en deskundige opname van de onroerende zaak en een met zorg uitgevoerd taxatierapport.

Gevalideerde taxatie of ongevalideerde taxatie 

Er zijn 2 soorten taxaties mogelijk. Een gevalideerde taxatie en een ongevalideerde taxatie. Voor een hypotheekaanvraag is een gevalideerd taxatierapport nodig. Voor een waardevaststelling, of bij bezwaar tegen een WOZ-beschikking, is een ongevalideerde taxatie voldoende. Ook in andere situaties volstaat een ongevalideerd rapport.
Een gevalideerde taxatie wordt gevalideerd door het NWWI.

BOG Taxaties (Bedrijfs Onroerend Goed)

Het taxeren van zakelijk vastgoed is specialistenwerk. Bij een taxatie van bedrijfsonroerend goed spelen veel factoren een rol, zoals goodwill, ligging en de (gebruiks)mogelijkheden. De aanwezige voorzieningen hebben invloed op de waarde, maar de procentuele invloed is afhankelijk van het bedrijfspand en het bedoeld gebruik. Kremermakelaars.nl adviseert u graag!

Agrarische taxaties

In de agrarische sector gaat het zelden om een simpele taxatie. Vrijwel altijd zijn een waardebepaling en advies nauw met elkaar verbonden en vloeit de een uit de ander voort. Of het nu om een relatief simpele of zeer complexe taxatie gaat. Kremermakelaars.nl werkt samen met de agrarisch makelaar/taxateur Harry Kaspers. Hij verzorgt voor u een complete rapportage toegespitst op het doel van de taxatie.